تولدم مبارک

واقعا که02.gif ...اصلا انگار نه انگار که مثلا تولدمه...دلم خوشه اين همه دوس دارم مثلا..واقعا ميبينی دريغ از يه تبريک خشک و خالی..چقدر وايسادم که تولدم بشه.. من برا هيشکی مهم نيستم..هيشکی منو دوس نداره...اصن حالا که اينجوری شد   ديگه با هيچ کدومشون حرف نميزنم..ديگه جوابشونو نميدم..ديگه اصن خونه هم نميرم..ميرم ميشم دختر فراری..خب پسر باشم به درک...اره الان ميرم خونه وسايلم جمع ميکنم ميرم ديگه هم بر نمی گردم...من ديگه نمی تونم تحمل کنم..ديگه نمی تونم31.gif ...ولی اخه کجا برم؟..مهم نيست هرجا شده ميرم ولی ديگه تو اون خونه بر نميگردم..فعلابرم خونه ...زينگ(صدای زنگ در) ...کيه ...منم وا کن...به به داداش خيار..ببين برو کنار اصن حوصله ندارم ها ...چيه؟ چی شده ؟..به تو چه ...18.gifخيارجان پلاسيده نبينمت..برو اونور گلابی گنديده...برو کنار ديگه ...اصن حوصله ندارم   يه چی بت ميگم ها ...باشه بد اخلاق...بقيه کجان؟..چرا چراغا خاموشن؟..برقا رفتن ؟...تق تق (صدای ترقه)...تولد تولد تولدت مبارک 35.gif...تولد تولد تولدت مبارک....وااااااااااای اينجارو ..سلاممم..وای خدای من..من باورم نميشه.....نبينم يه وقت نشستی منتظر چی هستی تو جشن شب نشينی بايد پاشی برقصی  خشکلا  بايد برقصن خشکلا بايد برقصن(صدای ضبط)...همه که اينجان...من باورم نميشه..سلام غزال خوبی؟...اينجايی؟.....مرسی ممنون...به کارت ادامه بده مواظب باش پيچ نشی...واای خدای من يعنی من خوابم؟..من باورم نميشه...اينجارو نيگا...مرصاد تويی؟...کجايی پسر ..مرسييی..ممنون...من تورو ميکشم...ديوونه...اينجارو...واااا مرصاد اينو... خانم کوچولو که ...خانم کوچولو سلام...ای بابا تو از همون اول بلد نبودی برقصی..کشتی منو با اين رقصيدنت..خوبی؟..تنهايی..يادته پارسال با سوسکه اومديميبينی چه زود ميگذره؟..مرسی ممنون..بالاخره داستانت تموم شد نه؟...ای بابا...ايدااااا... تو هنوز يه پارتنر خوب پيدا نکری؟..هنوز تک خوری؟...بابا بيا اين مرصادو راه بنداز ..حيف حرف در ميارن ..اگر نه خودم ميومده...به به به به به...گل امد و بوی عن برامد (شما رو هم بخونيد) .....سلام عليرضا ..خوبی؟..خوش ميگذره؟...ديگه درس ميديو کلاس ميذاريو محل نميذاری و..خجالتم خوب چيزيه ها...اره خيلی خوب چيزيه...اااااااااونو ..به سلامم پگاه خانم...بابا چشم چشم چشم قبول ببخشيد بابا خب ديگه بيشتر ميام بيشتر بت سر ميزنم..خب ديگه ااا...خوبی ؟..خوب هستی؟..تولدمم مبارک نه...ميدونم می خواستی بگی اره..گفتم ديگه زحمت نشه ديگه...به به اوا خانم چيه مرموز نگا ميکنی..بشين راحت باش..خبره ما خبر نداريم؟..عجب هواييه نه.....عجب اينو بچه پررو دست نزن به کيک بی اجازه...نگاش کن ها..سلام زينب خانم ..04.gifخوبی؟..از اين ورا شما کجا تهران کجا؟...خوش اومدی مرسيتولد تو هم مبارک..اينو نگاش کن باز دستش تو دماغشه18.gif..بچه دستت تو دماغت می کنی بعد نزنش به مبل...18.gifميدونم بابا سلام افای انگليسی..خوبی هادی..نو تنکس..ولکام دير...خوبی؟...هادی يه وقت داری با هم زبان بخونيم؟18.gif..خب بابا داد نزن قبول..اون کيه اونجا قايم شده؟...يواشکی..وااا اينجا هم؟ همه جا يواشکی....چرا قايم شدی..سلام خوبی؟..ممنون ميثم جان...تو که اره ديگه برو وسط می خوام روی ايدارو کم کنی ها..اين چی ميگه؟...وايسا ببينم؟...لا لا انا تکلم فارسی..کن يو اسپيک فارسی؟..18.gif..انت هلن؟..18.gif...امم بابا من عربيم کجا بود..واستا انت خيلی الخوش امدی به الجشن و التولد الانا...تفضل ..راحت باش..04.gif....اقای تک چشم؟..يه چشم؟...اهان چشمک..سلام عزيزم....خوب هستی؟..ممنون بابا باور کن وقت نميکنم اگر نه حتما سر ميزنم بهت...چرا چشمت اينجوری ميشه..اهان اون خانمای روبرورو نديده بودم..سلامی به گرمی دستان پارسی شما دوست گرامی..04.gifاقای نگارش خوبی؟..مسخره؟..من؟..نه بابا من غلط بکنم شمارو مسخره کنم...البته شما تواضع ميفرماييد...اگر تشريف دارين شمارو اشنا کنم با يکی از دوستانم..هادی جان يه لحظه..اقای نگارش هادی جان ..هادی جان اقای نگارش(به حالت معرفی بخونيد)..04.gifدعواشون نشه خوبه ..چقدر بخنديم...مريم۱ مريم ۲ مريم دنده به دنده مريم چرا نمی خنده ..18.gifسلام مريم ۱ خانم..خوبی؟...شما چرا زحمت ميکشين...ريحانه کوش..باز دعواتون شده...نه نگو دختره خوبيه...درسته قيافش اينجوری هست ولی ته دلش هيچی نيست..04.gif..ممنون ..زحمتا افتاد با شما..می خوای من شربت ميريزم ها...مرسی..به به به سلام ريحانه خانم..خال شما؟..الان پيش مريم  سراغتو ميگرفتم...ذکر خيرت بود...خود شيرينی؟..نه بابا مريم دختره خوبيه..داره کمک ميکنه..05.gif  ...ای بابا جشن به اين خوبی..شکموو..اين خشک و خاليه..اهان تولد وبلاگو ميگی..خب اره يه خورده خشک بود ديگه چيکار کنم پيزابدون نوشابه خشکه قبول دارم...تقصير اقاهه بود که نوشابه نداشت...اينجارو خوب رفتين تو حرف زدن...خوبی جودی ابد..خيلی هم شبيهشی ها ...شما چطوری نجمه خانم ..مرسی..چی ميگی؟..اصن نميفهمم..همون ساده بگو بهتره..اصن بلد نيستی سخت حرف بزنی ها...وااای ستاره.. اين عروسک چيه؟..جودی ابد مثلا..اخی...18.gifاينو چرا گيج ويج ميرقصه..ديبا خودتو کنترل کن...04.gifيکی اب قند بياره بپاشه به صورت اين حالش خوب شه...نگاش کن از حال رفت...الان خوبی ديبا؟..حالت بهتره..چته..تو هم که هميشه می خوای يکيو بزنی که..نگاش کن ...04.gif....ای بابا غزال مگه نميبينی ميگه خوشکلا بايد برقصن ..تو چرا هی پا ميشی اخه...اعتماد به نفسی ها...بابا اون ضبط و کم کن مثل پارسال مامور مياد ها...خب بچه ها کوفت بخورين.. بسه  ديگه... می خوام کادوهارو وا کنیم...از طرفه خانم کوچولو...يه کتابه..کتاب شاهدخت و سرزمين ابديت33.gif..نچ اااااااا(صدای جمعيت ) و يک عدد دويست و شيش دسته دار البالويی... از طرف غزال يه سويچه.. سويچ چيه؟..ماشين؟..شوخی ميکنی..جون من؟..غزال؟..ماشين؟ .. ووااااااای غزال08.gif...رضا رضا ..مامان يه لحظه وايسا...غزال تو انقدر خوب بودی ما نميدونستيم    رضا رضا  مامان يه لحظه ...از طرف هلن ..اينم که   سوييچه..اين چيه؟..جان؟..چاه؟..چاه نفت؟..وای هلن ...بچه ها ممنون به عربی چی ميشه؟....انا تنکيو از انت..رضا نمی خوای پاشی؟رضا معلوم هست چی ميگی..  شب شده ها ...پا شو ديگه...واااای مامان ممنون ...چی ميگی بچه ..اخ چرا آب ميريزی؟مامان..بقيه کوشون؟..مامان بچه ها کجا رفتن ..من خواب بودم؟...مامان..15.gifيعنی اينا همش خواب بود...وااای نه....نمی خوام..من گفتم که هيششششششکی منو دوس نداره....اصن هيشکی ..نمی خوام..اصن ميشينم گريه ميکنم..اصلن اينا قدر منو نميدونن..من فرار ميکنم..من ديگه نمی تونم تحمل کنم......جيجه نميتونمممممممممممممممم17.gif

/ 34 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
چشمک

ااو ااو ااو اپ کن اپ کن اپ کن اپ کن اپ کناپ کن اپ کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

*** نیکتا ***

دیدی ای دل که غم یار دگر بار چه کرد ؟؟؟ چون بشد دلبر و با یار وفا دار چه کرد ؟؟؟

sina

حاجی جون ما مصخره شوماییم این چه مصخره بازی ایه که در اووردین شما خجالت نمیکشی تو 49سالگی وبلاگ می زنی به جای این کارا به زن و بچت برس مگه اونا چه گناهی کردن که باباشونی خجالت نمی کشی هنوز که هنوزه خرجیتو مامانه بیچارت میده حالا ما گفتیم کو گوش شنوا

صادق

سلام این سینا راست میگه دیگه این چه بساطی برا خودت و خونوادت درست کردی

آيدا

سلام رضا.... ديدی اين آهنگ رو براي من گذاشته بودن.... حالا بيا.... بچه پرو من که از دو روز پيشش تولد وبلوگت رو تبريک گفتم.... خودشو ناراحن نکن....

چشمک

ای بی معرفت ای بی معرفت ای بيمعرفت پس چرا سر نمی زنی پس چرا سر نميزنی پس چرا سر نميزنی ؟؟؟ من اپم من اپم من اپم اپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپم اه

صادق

سلام راستی من اومده بودم چيز ديگه ای بگم که اين حرف سينا و اين حرفا پيش اومد راستی تو چرا ناراحت شدی بابا سينا يه حرفی زد منم همين جوری تاييد کردم همش تقصير سيناس خودت حسابش رو برس تولدت مبارک بيا خيارا رو فوت کن تا هميشه خياری باشی

آوا

هوی.. خيار.. يکم زحمت بکش بيا آپ کن.. حالم بد شد از بس اومدم با اين پستت روبرو شدم.. اه اه اه

*** نیکتا ***

گل بارون زده من / گل یاس نازنینم می شکنم؛پژمرده می شم / نگذار اشکاتو ببینم ای گل شکسته ساقه / گل پرپر که به یاد / هجرت پرنده هایی توی بغض مبهم چشمات می بینم که به فکر یه سفر به انتهایی ... سلام آپدیتم و منتظر . خوشحال میشم به کلبه ی کوچکم سر بزنین .